Afkortingen
GA: Gemeentearchief
RHCL: Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht
Noten
Venner 1980.
Zonder resultaat werden, afgezien van de
Roermondse en Venlose bronnen,
doorgenomen: Gelders Archief Arnhem,
Hertogelijk archief, rekeningen Over-
kwartier, rekeningen rentmeester ambt
Kessel 1497/1500, 1513/1517, 1523/1524,
1531/1534, 1538/1539, 1540/1541 (
respectieve-
lijk inv. 1725, 1727, 1729, 1730-1732, 1738,
1739);
rekeningen rentmeester ambt
Montfort 1491/1496, 1520/1521, 1529/1530,
1541/1542 (
respectievelijk inv. 1770, 1773,
1774, 1776);
Kreismuseum Heinsberg,
kopie van de kerkrekeningen van
Geilenkirchen 1499-1516.
Venner 2008.
Frankewitz en Venner 1987: 240-243.
Militzer 1996: 52.
Linssen 1976: 101-106.
Gelders Archief Arnhem, Hertogelijk
archief, rekeningen Overkwartier,
rekening van de rentmeester van het
kwartier van Roermond 1473/1474.
Linssen 1976: 87-101, 104; Stein 1903:
regestnr. 502.
Venner 1986: 31, 59; Linssen 1976: 108.
Hermans 1999: 23-30.
Thurlings 1946: 2, 60-104.
Van Bree 1993; idem 1994.
Van Beurden 1908: 139-140.
Militzer 1996: 55 (met verwijzing naar
Liesegang); Thissen 2002: 223-224.
Zie ook Van Bree 1994: 119.
Flament 1913: 58; Hanssen 1919:
277-290.
GA Roermond, Oud archief Roermond,
i
nv. 345, p. 220-221.
I
bid., p. 45-46, 118-119, 205-206, 222.
GA Roermond, Oud archief Roermond,
inv. 1, f. 22-22v.
I
bid., f. 54v., 57v., 59v., 98v.
V
enner 1984: 334-336.
J.G.C.) Venner 1998.
V
enner 2001 en de daar genoemde
l
iteratuur.
I
dem 1979: 16, 26-27.
I
dem 1986: 64-80.
H
ermans 1999: 30.
F
link en Thissen 2001: 211; Hermans
1
999: 30;
Thissen 2002: 221; Militzer
1
996: 51-52.
M
ededelingen van de afdeling Beheer
Openbare Ruimte van de gemeente
Roermond en de afdeling Geo-informatie
van de gemeente Venlo.
F
link en Thissen 2001: 230; Hermans
1
999: 30.
G
A Roermond, archief hoofdgerecht
Roermond, inv. 310, 311.
G
A Roermond, archief hoofdgerecht
R
oermond, inv. 18, 19.
G
A Roermond, archief hoofdgerecht
Roermond, inv. 20.
G
A Venlo, archief stadsgericht Venlo,
voorlopige nrs. 2590, 2639, 2649, 2655,
2656, 2671, 2686, 2690, 2711
f.
G
A Venlo, archief stadsgericht Venlo,
v
oorlopige nrs. 2687, 2688, 2691, 2692,
2706, 2711
b, 2711i.
G
A Venlo, archief stadsgericht Venlo,
v
oorlopige nrs. 2537, 2543, 2544.
G
A Venlo, archief stadsgericht Venlo,
v
oorlopige nrs. 2648, 2675.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
r
ekeningen, inv. 120-178.
G
A Venlo, archief stadsgericht Venlo,
v
oorlopig nr. 2686, f. 22v., 42.
V
riendelijke mededeling van J. Hanssen
t
e Baarlo.
T
hissen 2002: 232, 235.
G
A Venlo, archief stadsgericht Venlo,
v
oorlopig nr. 2686, f. 58v.
G
A Venlo, archief stadsgericht Venlo,
v
oorlopig nr. 2688, f. 12, 18v.
G
A Venlo, archief stadsgericht Venlo,
voorlopig nr. 2648, f. 25v.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
r
ekeningen, inv. 127, p. 10, 12, 15.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
r
ekeningen, inv. 133, p. 12.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
r
ekeningen, inv. 135, p. 16.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
r
ekeningen, inv. 143, p. 47.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
rekeningen, inv. 145, p. 29, 39.
Geurts 1990: 100-104.
U
yttenbroeck 1908: 64.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
r
ekeningen, inv. 145, p. 6, 39.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
r
ekeningen, inv. 147, p. 47; inv. 151, p. 42;
inv. 152, p. 44. Voor de Mariaprocessie,
zie Nijsten 1991: 229-234.
GA Venlo, Oud archief Venlo, stads­
rekeningen, inv. 164, p. 9.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
r
ekeningen, inv. 166, p. 7. Zie Nijsten
1991: 231-232.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
rekeningen, inv. 167, p. 10; inv. 168, p. 8.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
rekeningen, inv. 168, p. 8; inv. 178, p. 4.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
rekeningen, inv. 171, p. 7, 10.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
rekeningen, inv. 177, p. 5; inv. 178, p. 9.
G
elders Archief Arnhem, archief
L
eenkamer van Gelderland, inv. 232.
H
ilger 1990: 94-95, 285.
G
A Venlo, archief stadsgericht Venlo,
v
oorlopig nr. 2706, f. 39v.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
rekeningen, inv. 135, p. 13.
G
A Venlo, archief stadsgericht Venlo,
voorlopig nr. 2686, f. 83.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
rekeningen, inv. 158, p. 21 (tweede
telling).
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
r
ekeningen, inv. 161, p. 49.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
rekeningen, inv. 177, p. 5.
G
A Venlo, Oud archief Venlo, stads­
r
ekeningen, inv. 178, p. 11.
I
bid., p. 5, 89.
G
A Venlo, archief stadsgericht Venlo,
v
oorlopig nr. 2543, f. 39v.
R
ommé 1996: 15.
I
bid.: 16; Thissen 2002: 228, 235,
2
40-242.